thongtinphapluatdansu.edu.vn
NHIỀU LUẬT SƯ "PHẠM LUẬT" KHI HÀNH NGHỀ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHẠM TẤN Theo luật, các luật sư được tạo điều kiện trong hoạt động hành nghề. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện Luật này, nhiều luật sư cho rằng họ bị “trói tay trói chân”. Ngược với quan điểm của nhiều luật sư, các cơ quan tố tụng và cơ quan quản lý nhà …