thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIẢNG VIÊN "LÃNG QUÊN" VÀ SINH VIÊN "TRỘN LẪN" - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐINH PHƯƠNG LINH Giáo sư A.Scheeline, một trong hai chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Phổ (Spectra) và M. Gruebele – giáo sư cả về Hóa học, Vật lý, Sinh học là hai nhân vật tiếp theo của chuyên đề “Quan hệ thầy trò và trung tâm của giáo dục”. Cả hai đều có …