thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHOA HỌC VÀ ĐẠI HỌC VIỆT NAM QUA NHỮNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ GẦN ĐÂY - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHẠM DUY HIÊN Mấy năm gần đây, công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế ngày càng được quan tâm và chấp nhận như một tiêu chí đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH). Bộ GD&ĐT tuyên bố sẽ phấn đấu đưa một trường đại học VN lọt …