thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN– MÔ HÌNH PHÙ HỢP CHO CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỚI NỔI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TRẦN THỊ THÙY LINH – TRƯƠNG HOA MINH Sự xuất hiện các quỹ đầu tư (QĐT) chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những yếu tố góp phần cho sự ổn định của thị trường. Tại VN, ngành quản lý QĐT chỉ mới hình thành từ cuối năm 2003 và …