thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG PHÁT SINH TỪ CÔNG CHỨNG: UẨN KHÚC ĐẰNG SAU MỘT BẢN CÔNG CHỨNG? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
QUANG TRUNG Bản công chứng thứ nhất đã thể hiện sự… kỳ quặc, song chưa làm cho vụ việc đi vào bế tắc. Bản công chứng thứ hai thì đầy… oan nghiệt. Cho đến nay, đã qua hai năm, bi kịch mà bản công chứng đó để lại vẫn là sự nhức nhối, làm cho …