thongtinphapluatdansu.edu.vn
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG WTO - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Lời nói đầu Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) chính thức ra đời kể từ ngày 1/1/1995 là kết quả của Vòng đàm phán Urugoay (1986-1995) với tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và …