thongtinphapluatdansu.edu.vn
ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. PHẠM HUY HÙNG – Chủ tịch HĐQT ViettinBank Lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm 2008 đã tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, trong đó có hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM). Đối với các NHTM, kinh doanh trong lĩnh vực tiền …