thongtinphapluatdansu.edu.vn
SUY NGẪM 14 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Hoa hậu Báo Tiền phong – “Hoa hậu Việt Nam”: – Hoa hậu năm 2006 làm từ thiện (có phần) “quá đà” nên rút cuộc, một cách không chính thức, cô đã bị “tước” danh hiệu “Hoa hậu hoạt động xã hội hiệu quả nhất” đáng lẽ sẽ được trao tặng nhân dịp 20 năm …