thongtinphapluatdansu.edu.vn
TÍN DỤNG CHO SINH VIÊN - VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. HOÀNG ĐỨC – ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM Tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan của mọi nền kinh tế hàng hóa xét về bản chất thì nó là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn và lãi thông qua mối quan hệ …