thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM: BÊN MUA TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM CÓ ĐƯỢC THỤ HƯỞNG TIỀN BẢO HIỂM KHI XẢY RA SỰ KIỆN BẢO HIỂM? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Civillawinfor tổng hợp (Theo Hoàng Yến – Báo pháp luật TPHCM) Chuyển bảo hiểm lòng vòng Ngày 11-1-2007, Công ty P. ký hợp đồng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự 24 xe ôtô loại 29 chỗ với Công ty Bảo hiểm N. (gọi tắt là Công ty Bảo hiểm). Một ngày sau, Công ty …