thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐỂ CÁC TẬP ĐOÀN NHÀ NƯỚC THỰC SỰ LÀM NÒNG CỐT TRONG ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NHÂN DÂN – Từ năm 2004 đến nay, nhiều tập đoàn kinh tế (TÐKT) lớn được thí điểm thành lập và hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Các tổng công ty Nhà nước (TCTNN) được sắp xếp, cổ phần hóa, trở thành lực lượng nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh …