thongtinphapluatdansu.edu.vn
TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GỬI TIỀN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THỊ KIM OANH & THS. LÊ VIỆT NGA Chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) triển khai ở Việt Nam thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Mặc dầu vậy, cùng với sự phát triển dịch …