thongtinphapluatdansu.edu.vn
VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRƯNG MUA, MỨC BỒI THƯỜNG TÀI SẢN TRƯNG DỤNG VÀ THANH TÓAN, CHI TRẢ
ĐẶNG VĂN THANH Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản của các tổ chức cá nhân đã được trình ra Quốc hội khoá XII tại kỳ họp thứ 2 và đac được các Đại biểu Quốc hội thảo luận đóng góp nhiều ý kiến…