thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM TRONG LUẬT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. LÊ DUY NINH – ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh I. Mỗi khái niệm (KN) đều có hai mặt, đó là nội hàm và ngoại diên. Về mặt kết cấu lôgíc, nội hàm là chất, ngoại diên là lượng của KN. Mỗi nội hàm có một ngoại diên tương ứng. Nội hàm của KN …