thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PoKKin – Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng I. Khái niệm về bất động sản Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản” có nguồn gốc từ Luật cổ La Mã, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất mà còn là tất …