thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ: MUỐN LÀM PHẢI "TRỊ TỪ GỐC" - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Gần đây, Bộ GD&ĐT quyết định chuyển toàn bộ hệ thống đào tạo đại học ở nước ta thành đào tạo theo tín chỉ. Với kinh nghiệm giảng dạy và hợp tác nghiên cứu tại một số đại học có thứ hạng của Mỹ, như ĐH California (Berkeley), ĐH Johns Hopkins (Baltimore), ĐH Wayne State …