thongtinphapluatdansu.edu.vn
6 ĐỐI TƯỢNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MÙA NHÀ TẠI VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Theo dự thảo đề án thí điểm về chính sách nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam đang được Bộ Xây dựng soạn thảo, dự kiến có 6 đối tượng nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam, trong đó có 5 đối tượng là cá nhân, 1 đối tượng là tổ …