thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÁC ĐIỀU BỔ SUNG SỬA ĐỔI CỦA HIẾN PHÁP HOA KỲ CÓ CHÚ THÍCH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CÁC ĐIỀU NÀY bổ sung vào và là điều bổ sung sửa đổi của Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được Quốc hội đề xuất và được các bang phê chuẩn theo Điều 5 của Hiến pháp ban đầu. Mười điều bổ sung sửa đổi đầu tiên, hay còn được gọi là Tuyên ngôn …