thongtinphapluatdansu.edu.vn
VẤN ĐỀ 2 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
SỐ 2 Theo Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học: – Nhà nước nghiêm cấm các hành vi mang thai hộ và sinh sản vô tính. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được …