thongtinphapluatdansu.edu.vn
VẤN ĐỀ 1 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
SỐ 1 Ông A và bà B là hai vợ chồng quyết định sử dụng tài sản chung của vợ chồng để thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Theo đăng ký ông A là người đứng tên sở hữu doanh nghiệp tư nhân này. Những vấn đề pháp lý phát sinh là: 1. …