thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP LUẬT – VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN VÀ QUAN ĐIỂM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHUYÊN TRANG TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC LUẬT TƯ CHƯA ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUI ĐỊNH HOẶC ĐÃ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUI ĐỊNH NHƯNG CÒN RẤT NHIỀU QUAN ĐIỂM TRONG THỰC TIỄN ÁP DỤNG. ĐÂY LÀ CHUYÊN TRANG MANG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CAO, RẤT MONG CÁC CHUYÊN …