thongthaidihoc.wordpress.com
CỬA SỔ
CỬA SỔ Có điều gì phía bên kia cửa sổ ? Câu hỏi giản đơn không dễ trả lời Có thể sẽ là khoảng trời xanh ngắt Có thể chỉ là ảo giác mà thôi Chúng ta đứng phía bên trong cửa sổ Nhen nhóm trong tim ba…