thongthaidihoc.wordpress.com
Chả có gì mãi mãi
Chả có gì mãi mãi Võ Trung Hiếu Nói theo duy vật và biện chứng Và theo thuyết tiến hoá của ngài Darwin Loài khỉ đợi một ngày đẹp giời để đi bằng hai chân Và rồi loài người từ khỉ sinh ra … Sáng nay…