thongke.club
phân biệt biến nội sinh vs biến ngoại sinh - Phân tích xử lý dữ liệu
phân biệt biến nội sinh vs biến ngoại sinh, cách phân biệt 2 loại biến này đơn giản và dễ hiểu nhất, phân biệt với ví dụ minh họa dễ học dễ hiểu...