thongke.club
Dịch vụ chạy thống kê chuyên nghiệp STATA, SPSS, EVIEW, R ... - Phân tích xử lý dữ liệu
Dịch vụ chạy thống kê chuyên nghiệp, hướng dẫn chạy mô hình thống kê kinh tế trên các phần mềm thông dụng như Spss, eview, R, Stata ...