thomastingstrup.com
ET meget personligt indspark til EU Afstemningsdebatten
Mine kommentarer og holdninger omkring EU debatten er alt for personlige og alt for omfattende til at være afgrænset til den plads Facebook og lignende sociale netværk stiller tilrpdeighed. Derfor …