thomastingstrup.com
Dagens humuristiske (LÆS Groteske) opslag fra det lokale NGO miljø…
Dette opslag fra det lokale NGO miljø læste jeg efter at have set de mest forfærdelige beretniger fra de døde flygtning der i bogstaveligste forstand strømmer til Italien… VERDEN ER GROTESK…