thomaskezele.com
Sportske grupe na društvenim mrežama
Ako ste pomišljali pokrenuti grupu na društvenim mrežama bilo bi dobro imati na umu preko nekoliko bitnih stvari, no prije svega valja odlučiti želite li biti javna grupa ili zatvorena, jer o tome …