thomaskezele.com
Trčanje i bicikliranje sa slušalicama
Jednom tamo prije sto godina počela je moja trkačka avantura… zapravo više ono, kao sedam godina da budemo potpuno iskreni. Muka koja se javljala u tom trenutku zbog pomisli da sad moram ići …