thomaskezele.com
Ništa se samo od sebe neće promijeniti
Mislim da sam sam sebi nekako rekao kako neću pisati o stvarima koje nisu vezane za sport, aktivnosti u prirodi i zdraviji način življenja, no iskreno, ekologija i briga za ovaj jedan jedini planet…