thomaskezele.com
Šetnja Freuda po Velebitu
Već je svima jasno kako je većina Freud’s Runners aktivnosti povezana sa Freudovom potrebom za šetnjom. Kome nije jasno tko je Freud nek ne gleda u leksikon (stara škola) ili google (mlađa ek…