thomasatsea.nl
Week 19 - Zwemmen! - Thomas at Sea Blog
Het is de avond voor vertrek en we werden naar het middendek geroepen. Sam kwam met de mededeling waar we allemaal al op hoopten: ‘De scheepsovername is begonnen!’ Iedereen was zich aan het voorbereiden op zijn taak. Ik was vanaf nu één van de drie machinisten aan boord. De volgende ochtend zouden we vertrekken en dat betekent dus dat we die dag begonnen met het controleren van de machinekamer en in het bijzonder de motor. Wat doe je dan allemaal aan boord? Het antwoord is niet eenduidig, namelijk een hele boel. Voor het starten van de motor moet je het olie- en koelwaterniveau controleren. Als alles in orde was, gaf je het door aan de kapitein, wanneer zij (de kapitein van de scheepsovername was een zij) dat wilde kan je de motor starten. Daarvoor moet je de vetpomp (om de ruimte om schroefas af te dichten tegen water) en de …