tholovesfood.blog
Tho Ơi, Mình Ăn Bánh Ở Đâu? (part 2)
Phần 1 xem ở đây nhé ;) Chẹp, dưới sự ủn mông của các đồng chí đồng báo, xin được update list mới nhất cho năm 2017 này. Có một số tiệm là khám phá mới, và một số tiệm mình đã măm từ trước nhưng lâ…