tholovesfood.blog
Patisserie Lapin {Tiệm Bánh Yêu Thích}
MY ENGLISH REVIEW Mình đã đến tiệm bánh này hơn 10 lần kể từ lần đầu tiên mình đến đây, một ngày rất dễ nhớ luôn: 11/1 :D Cơ mà mình cũng lần lữa mãi mới viết bài này vì muốn đợi thử đủ các loại bá…