tholovesfood.blog
O’Douceurs – Thú Vị Ngọt Ngào
Với một người hảo ngọt như mình, thì tiệm bánh giống như thiên đường, hay vùng đất thánh vậy; và O’Douceurs chính là một nơi như vậy. Đây là một trong hai tiệm bánh yêu thích nhất của mình tạ…