thocuchuoi.com
Uống đi em một chiều say - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Uống đi em một chiều say Mấy khi trời đất có ngày mưa mưa Em giờ vẫn như ngày xưa Nhút nhát từ thuở còn chưa mặc quần Lòng em tự trói..