thocuchuoi.com
Trải chiếu ngắm trăng - Thơ củ chuối 18+ - Tất cả về chuối!
Trải chiếu ngắm trăng Cụ bà trải chiếu giữa sân Cụ ông đập đập hai chân vào ngồi Chán ghê hết thuốc lào rồi Trưa vừa rào lại đấy...