thocuchuoi.com
Tôi nghe người ta nói - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Tôi nghe người ta nói Nhìn ngực sẽ sống lâu Nghe rất hay, nhưng chỉ Sợ họ lừa trẻ trâu! Tôi nghe người ta nói Nhìn ngực sẽ sống lâu...