thocuchuoi.com
Tiếng thời gian - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Mời các bạn nghe bài thơ đầu tiên của tháng 6, "Tiếng thời gian" Thơ buồn vừa viết một câu Lại thèm nghe tiếng yêu đầu ngu ngơ Thèm nghe tiếng