thocuchuoi.com
Say - Thơ củ chuối 18+ - Giải pháp tổng thể về chuối! - Đời rất chuối!
Đêm rồi ta lại uống rượu đêm Êm rồi ta lại uống rượu thêm Ta say ta thấy trăng tròn quá Tròn quá mà không ấm bằng em...