thocuchuoi.com
Chùm thơ Quán xưa - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Xin giới thiệu với các bạn chùm thơ về Quán xưa. Đầu tiên là bài "Cà phê sáng", nhân vật nữ chính đã bắt đầu xuất hiện, dù vai trò còn khá mờ