thocuchuoi.com
Những người ở lại - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Những người ở lại, một bài thơ hay nhưng buồn, buồn như nước Việt bây giờ vậy. Có lẽ rồi đi hết Những người có thể đi Ta, những người ở lại...