thocuchuoi.com
Nhà nàng có một con trâu - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Nhà nàng có một con trâu Nhìn thoáng thì đẹp, nhìn lâu giống nàng! Năm canh thao thức mơ màng Nhớ nhung không biết là nàng hay trâu?!