thocuchuoi.com
Hôm qua em ấy bảo - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Hôm qua em ấy bảo Em ấy chả yêu mình Nói xong rồi em đốt Đốt sạch đống thư tình! Hôm qua em ấy bảo Nhất quyết phải đi ngay Nói rồi em lấy áo