thocuchuoi.com
Đừng gọi anh bằng chú - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Nếu bạn là nữ, sau khi đọc bài thơ "Đừng gọi anh bằng chú" này, chắc chắn bạn sẽ muốn gọi mấy chú bằng anh! Trời ơi mấy nàng thiếu nữ Hình...