thocuchuoi.com
Đêm mơ vuốt đầu rắn - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Đêm mơ vuốt đầu rắn Nó oằn rướn cong người Nó bảo cứ liệu đấy Chị cắn cho tiêu đời! Đêm mơ cứu mạng rắn Bị thương rách khắp người Nó bảo ai cứu nó Sẽ may mắn trong đời... Đêm mơ sờ ngực rắn Ả buồn nước mắt rơi... Hối hận... Quả tim rắn... Chiều say nuốt mất rồi...