thocuchuoi.com
Đêm đầu đông tâm sự gái chưa chồng - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Đêm đầu đông tâm sự gái chưa chồng Sớm ra trời trở gió đông Mà em lại chửa có chồng mới điên! Em xinh, em đẹp, em hiền, Em xinh đẹp...