thocuchuoi.com
Dắt chuối đi chơi - Thơ củ chuối 18+ - Tất cả về chuối!
Dắt chuối đi chơi Dặn lòng đừng yếu đuối Mà sao vẫn thèm chuối Thôi lần này lần cuối Mình cùng đi chơi chuối Dù biết rằng sẽ đuối...