thocuchuoi.com
Cuối năm - Thơ củ chuối 18+ - Giải pháp tổng thể về chuối! - Đời rất chuối!
Ting ting! Trăm rưởi tiền về Cuối năm nhiều thế Làm gì để vui? Chợt ghen với gã Dương Bùi Thưởng 15 triệu mà vui khắp làng! Vợ con tíu tít rộn ràng... Ngày xưa mình cũng... Có chàng... Cũng vui!... Mình là cô gái đơn côi Cuối năm mà ngỡ... Cuối đời mênh mang...