thocuchuoi.com
Cõi tạm - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Ai chẳng biết trần gian cõi tạm Mà lòng người sao vẫn bon chen. Để rồi sầu khổ triền miên Hỉ, nộ, ái, ố đè trên thân gầy. Đã biết khóc từ ngày